top of page
Інститут розвитку інновацій INTENS
-  це незалежний неурядовий інститут (think tank), який здійснює глобальні дослідження в сфері інновацій та їх впливу на розвиток світової економіки, країн, міст і компаній, а також сприяє реалізації перспективних інноваційних проектів.
 
Пріоритетними  є інвестиційні проекти, спрямовані на інноваційний розвиток і економічне зростання України, взаємовигідну взаємодію з  міжнародними партнерами та на вирішення глобальних проблем збалансованого інклюзивного розвитку світової економіки. 
 
INTENS Institute - це інтелектуальна і організаційна платформа для взаємодії інвесторів та інноваторів, поєднання науки, інноваційних технологій і бізнесу, комерціалізації інновацій та розвитку високотехнологічного підприємництва.    
Інститут створений у вересні 2020 року у відповідь на економічну кризу, спровоковану пандемією та деіндустріалізацією економіки. Ми - група вчених, інноваторів, аналітиків, журналістів, фінансистів і бізнесменів, розуміємо гостру необхідність зміни сировинної моделі економіки України на модель інноваційного розвитку, яка дозволить реалізувати величезний національний інтелектуальний капітал і вивести економіку на траєкторію прискореного зростання.
Сильна, інноваційна, економічно розвинена і соціально стабільна Україна, яка є великою країною в центрі Європи і може стати інтелектуальним, інноваційним ІТ-хабом регіону - це потужний фактор стабільності Європи та інноваційного економічного зростання міжнародних партнерів на взаємовигідних умовах.
Небоскребы

ОСНОВНІ ЦІЛІ

 • розвиток інноваційних екосистем та індустріальних кластерів як драйверів економічного зростання України і переходу до Нової індустріалізації (Індустріалізації 4.0);

 • розвиток високотехнологічного підприємництва, процесів комерціалізації інновацій та реалізації національного інтелектуального потенціалу;

 • зростання національної ІТ-індустрії як глобального бренду,  високотехнологічного лідера і драйвера інноваційного розвитку; інтеграція індустріальних технологій та ІТ, розвиток внутрішнього попиту на послуги національних ІТ-компаній;

 • підвищення доступності фінансових ресурсів для національних компаній через вдосконалення монетарної політики НБУ і здешевлення кредитування для національних компаній;

 • розвиток FinTech-індустрії в Україні та у глобальному вимірі;

 • розвиток STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) та бізнес-освіти, інноваційного мислення та винахідництва; збереження і розповсюдження найкращого національного досвіду технічної та математичної освіти;

 • стимулювання розвитку національних інноваційних компаній до рівня глобальних брендів

 • розвиток України до рівня інноваційного інтеллектуального та ІТ хабу у Європі та у довгостроковій перспективі - у глобальному вимірі 

Glass Buildings

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • здійснення досліджень і підготовка аналітичних доповідей, книг, статей, блогів та відеоконтенту щодо глобальних ринків і сучасних трендів розвитку високих технологій, Нової Індустріалізації (Індустріалізації 4.0) та найкращих світових практик інноваційного розвитку країн;

 • реалізація міжнародних освітніх і дослідницьких програм, які відповідають викликам

       глобальної Четвертої промислової революції і переходу до цифрової економіки з новим

       технологічним устроєм;

 • розробка стратегій і програм дій для урядів, центральних банків та інших органів влади на національному і глобальному рівнях з метою стимулювання інноваційного розвитку економік і прискорення економічного зростання; 

 • розробка і допомога в реалізації інноваційних та інвестиційних стратегій для міст, запровадження технологій  Smart City та Green City;

 • залучення інвестицій, кредитних ресурсів та інших фінансових інструментів для реалізації інноваційних проектів в Україні;

 • співпраця з ІТ-індустрією та іншими стейкхолдерами для цифровізації економіки та перетворення України у глобальний високотехнологічний хаб, екологічне і комфортне місце для життя;

 • розробка інноваційних рішень для бізнесу, надання консультативних, маркетингових і переговорних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності для глобального зростання національних компаній;

 • стимулювання розвитку інноваційних екосистем та індустріальних кластерів через підготовку законопроектів, залучення міжнародних партнерів, проведення тренінгів і консультацій;

 • дослідження інструментів FinTech, зокрема цифрових валют центральних банків (CBDC - Central Bank Digital Currencies), та оптимальних моделей їх застосування в Україні;

 • впровадження Lean-technologies та Agile за запитами компаній і організацій для оптимізації їх бізнес-процесів, підвищення ефективності та прибутковості їх діяльності;

 • просвітницька та освітня діяльність у сфері high-tech підприємництва, винахідництва та розвитку інноваційного мислення; проведення національних турнірів та конкурсів у сфері винахідництва та інновацій;

 • розвиток startup-екосистем та залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів

       Якщо у Вас є пропозиції щодо співпраці, ви можете звернутись до нас за посиланням

bottom of page