top of page

ДОСЛІДЖЕННЯ

Д. ГРИДЖУК
доктор економічних наук

БАНКИ І FINTECH-КОМПАНІЇ: ВЗАЄМОДІЯ ЧИ КОНКУРЕНЦІЯ

 

      АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

Продовжуємо публікацію наших досліджень щодо взаємодії банків та FinTech індустрії. Цю аналітичну доповідь підготовлено згідно з Дослідницькими Програмами INTENS INSTITUTE

.

Доповідь розкриває переваги інтеграції фінтех рішень у банківські сервіси, форми і моделі співпраці, майбутні тренди у розвитку FinTech та ключові засади сталих FinTech  екосистем. Сформульовані цікаві висновки щодо навчання у галузі FinTech.

Окрім цього у доповіді досліджуються питання: від чого залежатиме успіх української FinTech-екосистеми та потенціал її сталості, якими є сильні та слабкі сторони банків і FinTech компаній, у чому полягають виклики і ризики, що можуть постати перед ними.

cover1.jpg

FINTECH

AND CENTRAL BANKS.

A NEW GLOBAL REALITY

Dr Tetiana UNKOVSKA, Dr Dmitry GRYDZHUK 

ANALYTICAL REPORT

The Analytical Report is the starting point of our series of research and publications about FinTech development and its impact on global finance, the world economy, and the national economy of Ukraine. We have prepared this

 

Analytical Report in the framework of Research Programs INTENS: the Program "BAFIN - Banking and FinTech-industry" and the Program "CBDC - Central Bank Digital Currencies and their impact on Global Finance".

The Report is devoted to the analysis of the hottest questions of global finance. On the one hand, it is about interactions between banks and FinTech-companies and FinTech global market. On the other hand, it is about CBDC - Central Bank Digital Currency. Almost all central banks and international financial institutions (BIS and IMF) start research in this field. Several central banks start the pilot projects of launching their CBDC. The main incentives to pay great attention to CBDC are:

  • maintaining control over the global financial processes;

  • ensuring financial stability and fostering economic growth; 

  • facilitating and simplifying access to financial resources for people and businesses, that is the development of financial inclusion

Authors of the Report give the general picture of CBDC development and progress of central banks and financial regulators in this area. 

ШАРОВ О. М.
 
ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
 
Нове дослідження експерта Інституту, професора, доктора економічних наук Шарова Олександра Миколайовича, результати якого опубліковані у монографії.

Монографія присвячена дослідженню феномену грошової глобалізації. 

 

У роботі розглядаються геоекономічні аспекти грошової глобалізації – тобто поступове поширення грошових відносин і грошових систем  по усіх континентах аж до завершення екстенсивної  фази грошової глобалізації. 

 

Подальший, інтенсивний її розвиток, на думку автора, буде визначатися докорінними змінами – як у формі грошей, так і суті самих грошових відносин.

На багатому історичному матеріалі автор доводить, що грошова глобалізація, – включаючи такі явища, як поширення грошових відносин, універсалізація грошових систем, використання в національному обігу іноземної валюти, вільна конвертація валют та лібералізація міжнародного руху грошового капіталу, - створила необхідні передумови економічної глобалізації, яка, у свою чергу, стала однією з рушійних сил процесу глобалізації в цілому.

Фрагменти монографії та більш детальну інформацію про неї читайте за посиланням

A.N.Sharov Book.png
bottom of page