top of page

ДОСЛІДЖЕННЯ

Д. ГРИДЖУК
доктор економічних наук

БАНКИ І FINTECH-КОМПАНІЇ: ВЗАЄМОДІЯ ЧИ КОНКУРЕНЦІЯ

 

      АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

Продовжуємо публікацію наших досліджень щодо взаємодії банків та FinTech індустрії. Цю аналітичну доповідь підготовлено згідно з Дослідницькими Програмами INTENS INSTITUTE

.

Доповідь розкриває переваги інтеграції фінтех рішень у банківські сервіси, форми і моделі співпраці, майбутні тренди у розвитку FinTech та ключові засади сталих FinTech  екосистем. Сформульовані цікаві висновки щодо навчання у галузі FinTech.

Окрім цього у доповіді досліджуються питання: від чого залежатиме успіх української FinTech-екосистеми та потенціал її сталості, якими є сильні та слабкі сторони банків і FinTech компаній, у чому полягають виклики і ризики, що можуть постати перед ними.

cover1.jpg

FINTECH

І ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ.

НОВА ГЛОБАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

Т. УНКОВСЬКА, Д. ГРИДЖУК 

FINTECH І ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ. НОВА ГЛОБАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

Цією Аналітичною доповіддю ми розпочинаємо серію публікацій наших досліджень щодо розвитку FinTech та їх впливу на глобальні фінанси, світову економіку і економіку України. Ця доповідь підготовлена згідно з Дослідницькими Програмами INTENS: "BAFIN - Банки та FinTech-індустрія" та "CBDC - Цифрові валюти центральних банків та їх вплив на глобальні фінанси".

Доповідь присвячена аналізу одного з найгарячіших питань,  які сьогодні досліджують  практично всі центральні банки і наднаціональні фінансові регулятори. З одного боку, це аналіз, присвячений взаємодії між банками та FinTech та огляду глобального FinTech-ринку. З іншого - аналіз сфери цифрових валют центральних банків (CBDC - Central Bank Digital Currencies).

Майже всі центральні банки і міжнародні фінансові регулятори (зокрема BIS та IMF) розпочали дослідження у цій сфері. А кілька центральних банків реалізують пілотні проекти щодо випуску власних CBDC.

 

Головними стимулами випуску CBDC є:

  • утримання керованості глобальними фінансовими процесами;

  • забезпечення фінансової стабільності та стимулювання економічного зростання; 

  • сприяння доступності фінансових ресурсів для широких верств населення і бізнесу, тобто розвиток фінансової інклюзивності.

Автори доповіді представили широку картину поточного розвитку CBDC та прогрес центральних банків і міжнародних фінансових регуляторів у цій сфері. 

ШАРОВ О. М.
 
ГРОШОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
 
Нове дослідження експерта Інституту, професора, доктора економічних наук Шарова Олександра Миколайовича, результати якого опубліковані у монографії.

Монографія присвячена дослідженню феномену грошової глобалізації. 

 

У роботі розглядаються геоекономічні аспекти грошової глобалізації – тобто поступове поширення грошових відносин і грошових систем  по усіх континентах аж до завершення екстенсивної  фази грошової глобалізації. 

 

Подальший, інтенсивний її розвиток, на думку автора, буде визначатися докорінними змінами – як у формі грошей, так і суті самих грошових відносин.

На багатому історичному матеріалі автор доводить, що грошова глобалізація, – включаючи такі явища, як поширення грошових відносин, універсалізація грошових систем, використання в національному обігу іноземної валюти, вільна конвертація валют та лібералізація міжнародного руху грошового капіталу, - створила необхідні передумови економічної глобалізації, яка, у свою чергу, стала однією з рушійних сил процесу глобалізації в цілому.

Фрагменти монографії та більш детальну інформацію про неї читайте за посиланням

A.N.Sharov Book.png
bottom of page